Leave a comment

Програма на конференцията

В р е м е: 8 февруари, 2013, петък

М я с т о: зала 1, Ректорат на СУ „Свети Климент Охридски“

9.00-9.15 – Откриване

9.15-11.00 – Водещ – д-р Васил Видински

проф. Георги Каприев – Динамиката на “византийското” мислене и нейната еквивалентност в българския език

проф. Миглена Николчина – Философският език на 1980-те

проф. Димитър Зашев – Екзистенциално-онтологичната терминология и нейният превод

д-р Дарин Тенев – Възможностите на не-то

д-р Иван Колев – Хайдегериански находки в българския език

11.15-13.30 – Водещ – д-р Иван Колев

д-р Васил Видински – Преизказността и метафизиката на отсъствието

гл.ас. Еньо Стоянов – Потенции на езика и множественост на езиците

доц. Тодор Христов – Около “стойност” и “ценност” (имплицитната критика на нематериалния капитал)

проф. Райчо Пожарлиев – Възможностите на българския кулинарен език

д-р Камелия Спасова – Преводачески безпокойства около das Unheimliche

доц. Веселин Дафов – Посочването  първо философстване

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: